WIADOMOŚCI     | 

 

 

 

 INFORMACJA O BADANIACH LEKARSKICH

W związku z często pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi badań lekarskich przedstawiam obowiązujące zalecenia, dotyczące kwalifikacji do sportu oraz kontroli stanu zdrowia osób uprawiających sport:

  • Kwalifikacja dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu, jest w gestii lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej.
  • W przypadku braku lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej na danym terenie badania lekarskie przeprowadzają i zaświadczenia wydają lekarze posiadający certyfikat wydany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej (rozp.z 18.07.2003r. Dz.U. 03141 1379).
  • Koszt badań sportowo-lekarskich u zawodników powyżej 21 roku życia uprawiających sport amatorsko oraz profesjonalistów pokrywa klub lub zainteresowany zawodnik.
  • Profilaktyczne badania lekarskie w zakresie kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego wykonuje właściwy dla ucznia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ( rozp MZ i MENiS z 25.06.2003r

Informacja o miejscach udzielania świadczeń medycznych przez świadczeniodawców na podstawie umowy z ŁOW NFZ

Świadczenia w poradni medycyny sportowej


1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medical Magnus Sp. z o.o.
Adres: Łódź, ul. Kopernika 38, tel. (42) 253 19 06;

2. Zakład Medycyny Zapobiegawczej - SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego
Adres: Łódź, plac Hallera 1, tel. (42) 639 32 15;

3. Przychodnia - ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Adres: Łódź, ul. Północna 42, tel. (42) 634 11 24.
(Sac. 14.05.2008r. za internet:UMŁ)